شعور ناشناخته
  
 مطالعه و تحقیق در ارتباط با موجودات هوشمند غیر بشری از دیدگاه وحی ، علم و مستندات واقعی
 
آرشیو
موضوع بندی
 
1386,10,21
معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن ۵
شعور و ادراک جنبندگان (طیف حیوانی ) در زمین ، سیارات و اقمار سیارات

Image and video hosting by TinyPic

تحقیق درباره امکان وجود شعور و ادراک در حیوانات و جنبندگان ریز و درشت در سیاره زمین قابل تامل است.

آیا در سیارات منظومه شمسی و یا در اقمار سیارات ، جنبنده ای یافت خواهد شد تا شکل ادراکImage and video hosting by TinyPic در موجودات غیر زمینی نیز بررسی گردد؟

بشر تا کنون با حجم عظیم تحقیقات و هزینه های هنگفت در عطارد ، زهره ، مریخ ، مشتری و اقمار آنها و نیز ماه ، جنبنده ای یافت نکرده است.

 

Image and video hosting by TinyPicمطالعات با ارسال کاسینی به سمت زحل تداوم یافته و تیتان، دومین قمر بزرگ منظومه شمسی ( پس از گانیمد )، کاندیدای فعلی مطالعه دانشمندان جهت کشف حیات غیر زمینی است.این قمر ارباب حلقه ها، تنها قمر دارای جو منظومه ای می باشد (البته جو به معنای واقعی، نه گرد و غبار).Image and video hosting by TinyPic

همانطور که میدانید، ویجر 1 در سال 1981 میلادی از کنار تیتان گذشت و نشان داد که جو آن دارای مقدار زیادی نیتروژن و متان است.و ضخامت جو آنرا در حدود 200 کیلومتر تخمین زد.

 

 

پس از آن کاووشگر هویگنس در اوایل سال 2005 میلادی در سطح تیتانImage and video hosting by TinyPic فرود آمد و اطلاعات ذیقیمتی را برای مدت 30 دقیقه به زمین ارسال نمود. مطالعات در اقمار و اطراف زحل تداوم دارد. لکن نشانی  از حیات و جنبندگان نیست.

 

 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

اروپا یکی از چهار قمر گالیله ای مشتری با درخشندگی سطحی و خطوط تیره بر سطوح خود، یکی از اقمار مرموزی است که با هسته ای صخره ای ، گوشته ای از آب مایع و پوسته ای از یخ آب ، کاندیدای وسوسه انگیزی جهت مطالعات تفصیلی حیات فرا زمینی در بین دانشمندان بشری است.

 

 

 

آیا با نزدیک شدن سفینهImage and video hosting by TinyPic

  NEW HORIZONS به مشتری ، اورانوس ،نپتون و پلوتو ، جنبنده ای هرچند ریز، شادمانی کشف حیاتی غیر زمینی را برای زمینیان به ارمغان خواهد آورد ؟ و آیا در انسلادوس یا فرا تر از سیارات و اقمار منظومه ای، در اطراف کمربند کوئی پر جنبنده ای یافت خواهد شد تا بررسی شود ، جنبندگان آنجا صاحب شعور هستند یا خیر؟

 

جنبندگان از دیدگاه قرآن

و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون(جاثیه/4) :

و در خلقت شما و آنچه از جنبندگان که پراکندیم نشانه هائیست برای قومی که یقین آورندگانند.

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

و الله خلق کل دابه من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق الله ما یشاءالله علی کل شیئ قدیر(نور/45):
و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید ،گروهی بر شکم خود راه میروند و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پا راه میروند،خداوند هر چه بخواهد می آفریند زیرا خدا بر همه چیز تواناست.

 

از آیات و تجربیات علوم زمینی ، وجود و نیاز به آب در ساختار جنبندگان در هر منظومه و سیاره ای امری بدیهی بشمار می رود(چه کاه کشان راه شیری و چه کهکشانهای دیگر).Image and video hosting by TinyPic

لذا اگر وجود حیات را در زمین ، سیارات و اقمار منظومه ای و فرا خورشیدی به آب محدود کنیم (من الماء کل شیئ حی) پس آب ، شرط اساسی در آغاز حیات جنبندگان در کهکشانها خواهد بود.

اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء کل شیئ حی افلا یومنون(انبیاء/30):

آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟

آیا در قرآن آیه ای که حضور جنبندگان را در سایر سیارات و اقمار (غیر از زمین) اثبات کند ، وجود دارد؟

و من آیاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر(شوری/29):

و از آیات اوست آفرینش سیارات(سموات) و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده ، و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست.

حضور حیوانات ، پرندگان ، حشرات و جنبندگان در زمین مشهود است. ولی منظور از جنبندگان در سموات چیست؟

و لله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون)نحل/49):
آنچه در سموات و آنچه در زمین از جنبندگان وجود دارند و همچنین ملائک برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند.

در این آیه برحضور جنبندگان در سموات (سیارات و اقمار منظومه ای یا منظومات دیگر )غیر از زمین دلالت  شده و با کلمه لا یستکبرون ، وجود شعور در جنبندگانی که تکبر نمی ورزند را نشان داده است. آیه زیر نیز وسعت رزق و روزی جنبندگان را (که اثبات شد در سموات و زمین و مابین آنها پراکنده اند ) علاوه بر وجود آب، آشکار می سازد.

و کاین من دابه لا تحمل رزقهاالله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم(عنکبوت/60):
و چه بسیار جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد، خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست.

آیه فوق، بشر را درگروه دابه طبقه بندی می کند. با توجه به اینکه که دابه علاوه بر ارض در سموات نیز حضور دارد؛ آیا میتوان پذیرفت که انسان در کرات دیگر دارای حیات هست؟

 

و ما من دابه فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیئ ثم الی ربهم یحشرون (انعام/38) :

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهائی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم، سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند.

 

چقدر اشتباه می کردیم که حشر حیوانات را باور نداشتیم!

اگر بپذیریم که جنبندگان و پرندگان ، امتهائی شبیه ما بوده و دارای حشر می باشند، دلیلی بر رد شعور و ادراک در آنها نخواهیم داشت(چه در زمین و چه در کهکشانها).

انسان جزئی از جنبندگان زمین و سموات هست که متکبرانه، برتری خدادادی خود را بر کثیری از مخلوقات الهی در زمین(در یک برهه آزمونی مشخص) به لا شعوری حیوانات، گیاهان، کوهها، دریاها، اقمار، سیارات، ستارگان، حشرات و کهکشانها  تعمیم داده است. آزمون الهی ، زبان و ادراک پرندگان ، حشرات و جنبندگان زمین و آسمانها را از فهم ما به پرده اختفا برده است. مسلما شعور و ادراک ، خاص جنبندگانی است که به خوبی بر صلات و تسبیح خویش عالمند .در حالیکه کثیری از انسانها از صلات واقعی و تسبیح حقیقی خود غافلند(آنها که صلات و تسبیحی دارند(.

الم تر ان الله یسبح له من فی السموات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون(نور/41) :Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

آیا ندیدی تمام آنان که در سموات و زمینند برای خدا تسبیح می کنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند؟ هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می داند و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست.

 

 

بر اساس آیات الهی، شعور در جهان حیوانات ،حشرات، گیاهان،جمادات ،مایعات ، گازها ، کوهها، اقمار ، سیارات ، ستارگان و کهکشانها در گستره کیهانی ، به آشکاری متقن رفته است.
اگر بشر در آینده در اقمار و سیارات منظومه شمسی (مثلا در قمر اروپا از سیاره مشتری که دارای گوشته آبی است) به کشف جنبندگانی نائل گردد، دلیل عینی مبنی بر وجود دابه در سموات ، حاصل شده است .Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

در غیر اینصورت، می بایست ادامه تحقیقات شهودی را در سیارات فرا خورشیدی کهکشان راه شیری پی گرفت.

فراموش نکنیم که منظومه ما یکی از 100میلیارد منظومه یا ستارگان موجود در کهکشان راه شیری است.میلیاردها کهکشان دیگر در عالم رو به گسترش است.

 

 

 

 Image and video hosting by TinyPic

 

 

        اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم.

                                          

 

 

 - شعرا/۷

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 129164


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
/profile/6611845070/contact