شعور ناشناخته
  
 مطالعه و تحقیق در ارتباط با موجودات هوشمند غیر بشری از دیدگاه وحی ، علم و مستندات واقعی
 
آرشیو
موضوع بندی
 
1386,11,05
معرفی شعور و ادراک غیر بشری از دیدگاه وحی در قرآن ۷
            

 ساختار جسمانی جن

 

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicطلعها کانه رءوس الشیاطین(صافات/۶۵):

شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است.

آیه فوق صریحا اشاره دارد که شیاطین موجوداتی موهوم و تخیلی نیستند بلکه جاندارانی واقعی بوده که دارای اندام خاص خود می باشند.بعنوان مثال سرهائی دارند که شکل خاص آن سبب مثال شکوفه های جهنمی شده است. آیا تا بحال جنیان را مشاهده کرده اید؟ سرهای آنان به چه شکل می باشد؟آندام آنها چطور؟

گرچه در اختر فیزیک آشکار شده است که حجم و وزن وسیعی از جهان بصورت ماده و انرژی تاریک نامرئی ست! ولی پذیرش  دنیای جنیان توسط علوم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزغ عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یومنون(اعراف/27)

ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفریبد ،آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیـــــرون کرد ، و لباسهایشان را از تنشان بیرون ساخت تا سوآتشان را به آنها نشان دهد.چه اینکه او و قبیله اش شما را می بینند از جائی که شما آنها را نمی بینید، ما شیاطین را اولیــــای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

...و جعلنا من الماء کل شیئ حی افلا یومنون (انبیا ء/30) :  ....و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورند.

Image and video hosting by TinyPicآنچه مسلم است، اینکه جنیان در جسم خویش دارای نار(طیفی از نور) و آب (به شکلی ناشناخته) جهت حیات دنیوی می باشند و این دو (آب و نار) بعد پذیرند، پس می توان گفت که جنیان نیز مادی اند! لکن بنا به حکمت الهی، امری سبب نا مرئی شدن جنیان شده است که به نظر من امروزه با گسترش علم بشر، رویت پذیری جنیان در زمره علوم طبقه بندی شده ی دولتهای صاحب تکنیک قرار گرفته است. عوام در جهان از این مطلب مطلع نیستند!

مخالفت ، عناد و دشمنی شیاطین جن با انسان غیر قابل انکار است بطوریکه به رسمیت نشناختن جانداران نامرئی(جن) راه را برای گمراهی بیشتر آدمی خواهد گشود.

...ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین(بقره/۱۶۸،۲۰۸-انعام/۱۴۲).

قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون(حجر/33):

گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بدبوئی گرفته شده است آفریده ای ، سجده نخواهم کرد.

سفیه جن جهت اثبات برتری خویش، هزاران سال است که تعداد کثیری از جن و انس را به گودال جهنم سوق می دهد.

قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین(اعراف/12):

گفت : در آن هنگام که به تو امر کردم ، چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنی؟ گفت : من از او بهترم ؛ مرا از نار آفریدی و او را از گل!Image and video hosting by TinyPic

چرا جن خود را برتر می داند؟ آیا نار و دنیای کوانتوم، ابزار حرکتی و تکنولوژیک برتری را برای جن به ارمغان آورده است؟

 

آیا نفوسی که در نار خلقت می یابند راه متفاوتی را نسبت به نفوسی که در گل خشکیده خلقت یافته اند ؛ می پیمایند؟

Image and video hosting by TinyPicو آیا طول عمر چندین هزارساله جنیان ، قدرت حرکتی سریع(معادل نور) و توانمندی در فهم بالای تار و پود جهان ، دلیل بر حقارت بشر خاکی است؟باید دانست که برتریهای ابزاری - حرکتی و جسمی را همان پروردگاری داده است که جن را امر به سجده آدمی فرموده است.

متاسفانه بشر نیز از رحمت هدایت الهی بهره نبرد و بجای شکر و سپاس ، با دشمن خویش (شیطان) همسو شد:

خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین(نمل/4):

انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید؛ و سرانجام او دشمنی آشکار گردید.

اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین(یس/77).

رمز برتری نفوس جن و انس صرفا در آیه زیر نهفته است:

... ان اکرمکم عند الله اتقاکم...(حجرات/13).

و امروز....Image and video hosting by TinyPic

اسفبار است که انسان در خوابی جادوئی به هیچ وجه حاضر به پذیرش وجود جن( جانداران نامرئی) نیست!

و الجان خلقناه من قبل من نار السموم) حجر/27) ... و جن را پیش از این از طیفی از نار نفوذ کننده آفریدیم.

خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار  )رحمن/15) :

 انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و جن را از طیفهای مختلط و متحرک نار.

مارج از مرج به معنی طیف مختلط و متحرک است و لفظ نار نکره بوده که صرفا به معنی آتش نیست. سموم نیز از سم به معنی نفوذ کننده قابل ترجمه است.

Image and video hosting by TinyPicاگر بپذیریم که تغییر شکل گل خشکیده و بد بو در آناتومی فعلی بدن انسان قابل تصور نیست.

 

Image and video hosting by TinyPicآیا اگر ما از خاک خلقت یافتیم، امروز کسی می تواند یک مشت خاک در بدن ما پیدا کند که برخی انتظار دارند در بدن جن آتش یافت گردد؟!

 

Image and video hosting by TinyPic

 

پس باید پذیرفت که مارج و نار السموم (طیفی از نار نفوذکننده متحرک و مختلط)نیز در ساختار بدن جنیان قابل تصور نخواهد بود!

 

 

 

 

جنیان و سفاین آنها در هر جا رویت شوند؛ بصورت نورانی با ترکیبات مختلف نور دیده خواهند شد. چرا که سازندگان سفاین ، ساختار جسمانی ناری داشته و درک ایشان از دنیای فوتون، کوانتوم و نور از بشر خاکی که سرگرم سیلیس ، کربن ، فلزات و خاک بوده بیشتر است. 

Image and video hosting by TinyPic

ابعاد سفینه ، مثل جسم جنیان تغییر پذیر است. لذا قطر نازک یک سفینه نورانی نباید بیننده را متحیر کند که موجودات نامرئی، چگونه درون آن جا شده اند؟

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicجنیان  از هر دیوار ، شیئ و مانعی به راحتی نفوذ می کنند. بطوریکه تعاریف فیزیک در دنیای خاکی ما ( اندازه، مکان ، زمان و ابعاد ) با دنیای جنیان ماهیتا متفاوت است.نسبیت خاص و عام انیشتین راه کوچکی، جهت درک فیزیک از نوع دیگر را ، گشوده است. و نظریه ریسمانها در فیزیک ، کورسوئی بمنظور فهم آیات الهی پیرامون این دنیای عظیم و ناشناخته است!

 

قدرت ذاتی پنهان کاری و فاصله گیری جنیان ، مسئله عجیبی بوده که از فهم عوام خارج است. این پنهان کاری در لوازم ، خانه ها و اشیاء ساخته شده و متعلق به ایشان نیز صادق است. انسان گونه های جنیان از بهترین و زیبا ترین بنا ها و خوراکی های زمین، بهره مندند. بر خلاف آنچه ایرانیان تصور می کنند که از ما بهتران در دخمه ها و خزینه ها و بیغوله ها ساکنند و از ته مانده غذای انسانها تغذیه می کنند!

جنیان با هر یک از آدمیان ارتباط برقرار کنند، طبق پروتکل خویش به وی اجازه نخواهند داد که راز آنها را برملا نمایند! و این قانونی است که هزاران سال پا برجا مانده و هر کس پا را از آن فراتر نهاده، آن بر سرش آمده که تمامی به اصطلاح تسخیر کنندگان می دانند!!!

آنها در کنار ما و در بعدی دیگر همزیستی زمینی دارند!(چه باور کنیم و چه پذیرش آن را به کشفیات آتی علوم تجربی موکول نمائیم).

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicجنیان با توجه به ساختار ناری خویش ، توانائی بالائی در حجاری و استخراج زینت آلات ، مر مر ، طلا ، فلزات ناشناخته و شکل دادن آنها با هر درجه سختی دارند. این موجودات برای حمل اشیاء فوق العاده سنگین که تکنولوژی امروزی بشر قادر به جابجائی آن نباشد، کمترین رنجی را متحمل نمی شوند و با سرعتی غیر قابل تصور، اشیاء را در سیاره زمین جابجا می کنند. 

این موجودات با لینک شدن به یکدیگر توان تبادل اطلاعاتی غیر قابل تصوری را به نمایش می گذارند و براحتی کوچکترین خصوصیات رفتاری ، ژنتیکی و تاریخی افراد بشر را در اقصی نقاط جهان به مدیومهای خویش که به دروغ مدعی احضار روح هستند منتقل می نمایند.

و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا(جن/۶):

و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می برند، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.

برخی شیاطین جن قدرت جراحی و ترمیم میکرونی جسم بشر را از طریق مدیوم انسانی در ازای گمراه کردن ابناء بشر در اختیار به اصطلاح مردان جن گیر قرار می دهند که فیلمها و مستندات آن موجود است(فیلمی مستند در قبایل بدوی که فرد مدیوم با گذاشتن بت در بین مردم قبیله به جراحی چشم کودکی نابینا با چاقو می پردازد و با استغاثه به بت سبب ریزش باران می شود و امثال اینها...).

جن از هوش ، حافظه و استعداد بالائی برخوردار است ولی به هیچ عنوان توان غیب گوئی ندارد و پیش بینی های این موجودات نامرئی به سبب حجم وسیع اطلاعاتشان است. 

...فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین(سبا/۱۴): 

هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند.

یه عنوان مثال پیش بینی شرایط آب و هوائی با ارسال ماهواره ها به خارج از جو زمین ، نشان از غیبگوئی نیست بلکه گسترش دامنه داده ها سبب این پیش بینی شده است.

جسم ضعیف و نحیف آدمی از خاک ، آب ، هوا و عامل گرما خلقت یافته است و پس از مرگ به خاک باز می گردد.

...خلق الانسان ضعیفا (نساء/۲۸).

جسم جنیان از ترکیب آب و هوا و طیفی از نار مختلط نفوذ کننده و متحرک خلقت شده که پس از مرگ در هوا محو خواهد شد.Image and video hosting by TinyPic

جن توانائی تغییر شکل و منسجم کردن جسم خویش در اشکال مختلف را داراست. ولی چنانچه در همان حال، مرگ در وی مستولی شود، جسد به استخدام درآمده بجا خواهد ماند و جسم اصلی در هوا محو می شود.

 

سنفرغ لکم ایها الثقلان (رحمن/31) : بزودی به حساب شما دو گروه ثقلان( جن و انس )می پردازیم.

آیه فوق حکایت از این دارد که جنیان نیز همچون انسانها در زمره  چگالی یافته ها بوده که جسمیت و مادی بودن آنها سبب ثقلان شده است.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 129164


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
/profile/6611845070/contact